Η Salesianer είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και ενοικίασης επαγγελματικού ιματισμού για νοσοκομεία, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στα περισσότερα από 100 χρόνια λειτουργίας της έχει εξελιχθεί στην κορυφαία εταιρεία του κλάδου της με διεθνή παρουσία.

Διατηρεί 30 εργοστάσια σε 11 χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, επεξεργάζεται 550 τόνους ιματισμού ημερησίως, απασχολεί 3.000 εργαζόμενους, και διαθέτει έναν στόλο 350 οχημάτων. Από τις δραστηριότητές της, μοιραία ανακύπτουν αυξημένες απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια, που για το φυσικό αέριο, το 2022, ξεπέρασαν τις 100 γιγαβατώρες και για τον ηλεκτρισμό τις 16,8 γιγαβατώρες. Με σκοπό να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η διοίκηση της εταιρείας δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα με έργα εξοικονόμησης, ανακύκλωσης κλπ.

Αυτό έχουν ήδη αρχίσει να το επιτυγχάνουν με τη βελτιστοποίηση της χρήσης ατμού, τη μείωση των απωλειών, την ανάκτηση θερμότητας, την επαναχρησιμοποίηση του πλεονάζοντος ζεστού νερού και αέρα για τη θέρμανση του κρύου νερού, και με άλλα μέσα τεχνολογικής καινοτομίας.

Από το 2019 έως το 2022, πέτυχαν 5% εξοικονόμηση ενέργειας ανά κιλό πλύσης (από 2,27 kWh σε 1,70 kWh) με στόχο το -26.5% έως το 2030 (1,25 kWh). Με την εγκατάσταση 20.000 φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των εργοστασίων της στην Αυστρία, η Salesianer παράγει ενέργεια περίπου ίση με την ετήσια κατανάλωση 3.000 νοικοκυριών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρήγαγε περίπου 50% περισσότερη ενέργεια: από 2,255 MWh το 2019 σε 3,348 MWh το 2022, ποσό που καλύπτει το 18.93% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό.

Με τα μέτρα αυτά αποτρέπει την εκπομπή 672 τόνων CO2 κάθε χρόνο, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών της κατά -46.5% έως το 2030 με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας, εξηλεκτρισμού, χρήσης υδρογόνου κλπ. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να μειώσει την κατανάλωση ντήζελ στις μεταφορές του ιματισμού με φορτηγά (στόχος -25% έως το 2030), ενώ επισημαίνει την έλλειψη ηλεκτρικών φορτηγών προς το παρόν από την αγορά.

Η Salesianer είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου της που κέρδισε την πιστοποίηση Eco-label και από το 2013 συμμετέχει στο πρόγραμμα Klimaaktiv, έχοντας αποσπάσει βραβεία για διάφορα έργα εξοικονόμησης ενέργειας.