Το 2023 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί με αύξηση κοντά στον 1,5°Cστον παγκόσμιο μέσο όρο, και πάνω από το προβιομηχανικό επίπεδο, ή για να το πούμε πιο απλά από τότε που έχουμε συστηματικά δεδομένα για την παγκόσμια θερμοκρασία. Τέτοιες χρονιές φαίνεται πως από δω και πέρα θα είναι συνηθισμένες. Εκτός κι αν…

Το διάγραμμα που παραθέτουμε είναι απολύτως εύγλωττο. Δείχνει τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας επιφανειακής θερμοκρασίας από το 1940 και μετά, μετρημένες σε μηνιαία βάση. Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε μια χρονιά. Η κόκκινη καμπύλη είναι το 2023. Πηγή: ERA5, C3S/ECMWF.

Η Ευρώπη θερμαίνεται δυο φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και έχει γίνει η πλέον ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή της Γης. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το ότι περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις της Αρκτικής, η οποία είναι επίσης η ταχύτερα θερμαινόμενη περιοχή της Γης, καθώς και σε αλλαγές των ατμοσφαιρικών φαινομένων τα οποία ευνοούν τους καλοκαιρινούς καύσωνες. Οι παγετώνες επίσης λιώνουν, κι αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε καθεστώς αυξημένων βροχοπτώσεων. Η ξαφνική αύξηση των βροχών συνοδεύεται συχνά και από φαινόμενα καταστροφικά όπως οι ξηρασίες, αλλά και οι εκτεταμένες πλημμύρες που ζήσαμε πέρυσι, ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Με βάση τους σχετικούς δείκτες και τις μετρήσεις, το 2023 έχει αντικαταστήσει το 2016 ως το θερμότερο ημερολογιακό έτος που έχει ποτέ καταγραφεί. Σύμφωνα με το σύνολο δεδομένων, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για το 2023 ήταν 14,98°C, υψηλότερη κατά 0,17°C από ό,τι είχε καταγραφεί το 2016.

Στο αμέσως επόμενο διάγραμμα εμφανίζονται οι τιμές της επιφανειακής θερμοκρασίας – ένας όρος που καλύπτει τη λιθόσφαιρα, μαζί με τη θάλασσα και τον αέρα.

Στο διάγραμμα, η επιφανειακή θερμοκρασία (ºC) αυξάνεται πάνω από τον μέσο όρο στο 1850-1900, την καθορισμένη δηλαδή προβιομηχανική περίοδο αναφοράς, με βάση πολλά σύνολα δεδομένων που εμφανίζονται ως μέσοι όροι 5 ετών από το 1850 (αριστερά) και ως ετήσιοι μέσοι όροι από το 1967 (δεξιά) . Πηγή: C3S/ECMWF.

Ας δούμε πιο αναλυτικά την παραπάνω εικόνα. Το 2023 επιβεβαιώνεται ως το θερμότερο ημερολογιακό έτος σε ό,τι αφορά δεδομένα παγκόσμιας θερμοκρασίας τα οποία χρονολογούνται από το 1850. Το 2023 ήταν κατά 0,60°C θερμότερο από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και κατά 1,48°C θερμότερο από το προβιομηχανικό επίπεδο 1850-1900. Κάθε μήνας, από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2023, ήταν θερμότερος από τον αντίστοιχο μήνα οποιουδήποτε προηγούμενου έτους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο