Σκληρό το δίλημμα. Τί είναι χειρότερο, να αντιμετωπίζουμε καύσωνες, πυρκαγιές και πλημμύρες ή να βλέπουμε γύρω μας άσχημες ανεμογεννήτριες; Αν συνυπολογίσουμε ότι οι ανεμογεννήτριες διώχνουν τουρίστες, κάνουν θόρυβο, σκοτώνουν πουλιά, προκαλούν διαβρώσεις και κατολισθήσεις, μάλλον προτιμότεροι οι καύσωνες.

Εξ άλλου, ανακύπτουν πρόσθετα αντιστασιακά ερωτήματα. Πώς ξέρουμε αν υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή; Πώς ξέρουμε αν οι καύσωνες επιδεινώνονται από αυτήν; Πώς ξέρουμε αν οι ανεμογεννήτριες μετριάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Και γιατί πρέπει η μικρή πτωχή Ελλάς να σώσει τον κόσμο, μειώνοντας τις εκπομπές ανθρακούχων αερίων;

Έτσι, και για λόγους αρχής και μόνον, απορρίπτουμε όλες τις διαπιστώσεις που συμβαδίζουν με συμφέροντα εταιρειών. Για παράδειγμα:

 • Ότι η αιολική ενέργεια είναι δωρεάν, άφθονη και ευρέως διαθέσιμη.
 • Ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας. 
 • Ότι δεν συνιστούν οχλούσες δραστηριότητες αλλά εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ότι έχουν μεγάλο δυναμικό φθηνής παραγωγής.
 • Ότι είναι το πιο αξιόπιστο εργαλείο κατά της κλιματικής αλλαγής.
 • Ότι τα μελλοντικά θαλάσσια αιολικά πάρκα, θεμελιωμένα ή πλωτά, μπορούν να καλύψουν στην Ευρώπη τα 2/3 της ζήτησης ηλεκτρισμού.
 • Ότι οι χώροι τοποθέτησης των ανεμογεννητριών είναι δεδομένοι, αφού καθορίζονται από την γεωγραφία, την ένταση του ανέμου και τα δίκτυα.
 • Ότι δεν χρειάζονται πολύπλοκα χωροταξικά σχέδια για τα αιολικά πάρκα, αρκεί ένας αξιόπιστος, απλός, σαφής και κατανοητός μηχανισμός, που να προστατεύει τα εξαιρετικά οικοσυστήματα, τοπία και μνημεία.
 • Ότι, όταν υπάρχει μείζων απειλή, όπως η κλιματική αλλαγή, τα υπόλοιπα ζητήματα υποχωρούν μπροστά στην ανάγκη.
 • Ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι έργα δημοσίου συμφέροντος που υπηρετούν την ασφάλεια και την υγεία.
 • Ότι η θέσπιση εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ δεν αποκλείει μια πιο φιλόδοξη ανάπτυξή τους.
 • Ότι η μέγιστη αύξηση εξυπηρετεί την ταχύτερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προσφέρει στην χώρα μεγάλο οικονομικό όφελος και, παράλληλα, την απεξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο