Το Clima21 είναι η πρώτη ιστοσελίδα στην Ελλάδα η οποία συσχετίζει την έγκυρη επιστημονική τεκμηρίωση με τις ασκούμενες πολιτικές για το Κλίμα στη χώρα μας και διεθνώς. Τόσο η αρθρογραφία όσο και οι ειδήσεις αντανακλούν την πλέον σύγχρονη σκέψη δια της ανάλυσης ζητημάτων πολύ διαφορετικών αλλά και σχετιζόμενων μεταξύ τους, όπως είναι η ενέργεια, η γεωπολιτική, η καινοτομία, η οικονομία, η πλευρά του καταναλωτή και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα οικοσυστήματα.
Με την έννοια αυτή, το Clima21 απευθύνεται σε ένα ευρύ ακροατήριο, αλλά κατά προτεραιότητα στον πολιτικό κόσμο, την επιχειρηματική κοινότητα, τους φορείς τεχνολογίας, στις οργανώσεις των πολιτών και στα εκλεκτικά μέσα ενημέρωσης.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Ευθυμιόπουλος, συγγραφέας, τ. υφυπουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης: Κίμων Χατζημπίρος, ομότιμος Καθ. ΕΜΠ
Αρχισυντάκτης: Λήδα Μπουζάλη, δημοσιογράφος

Σχεδιασμός: Cantaloop

Διαφήμιση: Φάνης Γαβρινιώτης ([email protected])