Το 2022 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την αγορά και την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη η οποία εμφάνισε μια αύξηση 50%. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Οι μεγάλες εφαρμογές έχουν ήδη ξεκινήσει. Η έμφαση πρέπει τώρα να δοθεί στον οικιακό τομέα. Ο νόμος 4951/ 2022 είναι μια μεγάλη ευκαιρία.

Με το αφιέρωμα στο clima21 στοχεύουμε στην ανάδειξη της σημασίας του κλάδου των φωτοβολταϊκών στην μετα-ανθρακική εποχή, τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη κλίμακα, καθώς και στην επισήμανση των απαιτήσεων που δημιουργούνται σε επίπεδο υποδομών (π.χ. δίκτυα, αποθήκευση, διαχείριση φορτίων).

Δείτε το αφιέρωμα