Οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος της συλλογής, επεξεργασίας και ανάκτησης των αποβλήτων από ηλιακά πάνελ όπως αποφάσισαν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ στις 4 Μαρτίου.

Το Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας εξέτασε τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ώστε αυτό να εναρμονιστεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  του 2022 που κηρύσσει τη νομοθεσία της ΕΕ «μερικώς άκυρη» λόγω «αδικαιολόγητης αναδρομικής εφαρμογής».

Η πρόσφατη απόφαση καθόρισε ότι το κόστος διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων από φωτοβολταϊκά πάνελ που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2012 βαρύνει τους κατασκευαστές. Επιπλέον, οι κατασκευαστές εξοπλισμού που πουλήθηκε στην ΕΕ μετά το 2018 θα είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο όγκος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε στην αγορά της ΕΕ εκτινάχθηκε από 7,6 εκατομμύρια τόνους το 2012 σε 13,5 εκατομμύρια τόνους το 2021. Μεταξύ 2012 και 2021, η συνολική συλλογή τέτοιων εξαρτημάτων αυξήθηκε από 3 εκ. σε 4,9 εκατομμύρια τόνους με τις πρακτικές ανακύκλωσης να ποικίλλουν σε επίπεδο ΕΕ.

Η Korrina Hegarty, Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην APPLiA που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές οικιακών συσκευών χαιρέτισε τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αναμένεται το 2026, και σημείωσε ότι ο κλάδος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τα όργανα της ΕΕ, με σκοπό να διερευνήσει τις προκλήσεις και τις πιθανές μελλοντικές λύσεις για τη συλλογή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

«Εάν περιμέναμε το 2026 για να ξεκινήσουμε να παίρνουμε μέτρα θα χάναμε δύο πολύτιμα χρόνια», δήλωσε ο Stéphane Arditi, διευθυντής Κυκλικής Οικονομίας, Βιομηχανίας και Κλίματος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρονικά απόβλητα θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή του από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.