Η Γαλλία ψήφισε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο που μετατρέπει τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Σύμφωνα με την απόφαση, από το 2026 και μετά, όλα τα πάρκινγκ άνω των 80 θέσεων θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το ήμισυ της επιφάνειάς τους με ηλιακούς συλλέκτες. Η γαλλική κυβέρνηση εκτιμά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τον τρόπο αυτό σε 11 GW, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή 10 πυρηνικών αντιδραστήρων.

Σύμφωνα όμως με υπολογισμούς ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, για να επιτευχθεί αυτή η απόδοση θα πρέπει να καλυφθούν με πάνελ περίπου 7,7 εκατ. θέσεις στάθμευσης, αριθμός τεράστιος που δεν διαθέτει η Γαλλία. Η Βρετανία, για παράδειγμα, έχει 3-4 εκατ. θέσεις πάρκινγκ και 40 εκατ. αυτοκίνητα. Αντιστοίχως, στη Γαλλία κυκλοφορούν 38 εκατ. οχήματα, επομένως ο στόχος για 7,7 εκατ. θέσεις φαίνεται απίθανος.

Από αυτό προκύπτει ότι το σχέδιο της γαλλικής κυβέρνησης εκτείνεται πέρα από τα πάρκινγκ και ότι σκοπεύει να το επεκτείνει στις στέγες, τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, άχτιστους χώρους δίπλα σε δρόμους και σιδηροδρόμους, καθώς και σε άλλους χώρους που είναι ακάλυπτοι και δεν σκιάζονται από γειτονικά ψηλά κτήρια. Το σχέδιο φαίνεται πολλά υποσχόμενο, γιατί η γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές περιορίζει και την ανάγκη μεταφοράς του ρεύματος επομένως και την απώλεια παραγόμενης ενέργειας.

Μια άλλη, πιο ριψοκίνδυνη πρόταση να αντικατασταθεί η άσφαλτος των αυτοκινητοδρόμων με ηλιακούς συλλέκτες απορρίφθηκε -παρόλο που είχε γίνει δεκτή με ενθουσιασμό το 2014- διότι παρουσίαζε διάφορα μειονεκτήματα: η αναγκαστική τοποθέτηση των πάνελ χωρίς κλίση σημαίνει λιγότερη παραγόμενη ηλιακή ενέργεια και μεγαλύτερη πιθανότητα σκίασης (κάλυψη του 5% ενός πάνελ με σκιά μπορεί να μειώσει την παραγόμενη ενέργεια έως και κατά 50%). Εάν προσθέσει κανείς τη συσσώρευση σκόνης, την ειδική κατασκευή χοντρού γυαλιού ώστε να αντέχει τα μεγάλα φορτία των οχημάτων και τη μειωμένη κυκλοφορία του αέρα, τότε η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας μειώνεται σημαντικά.