Η τεράστια ανάπτυξη των κέντρων αποθήκευσης, διαχείρισης και μεταφοράς δεδομένων δημιουργεί πρόβλημα στην επίτευξη των στόχων για τον έλεγχο των  εκπομπών.

Ο όρος 5G παραπέμπει στην πέμπτη γενιά κυψελοειδών δικτύων τα οποία θα υποστηρίζουν στο εγγύς μέλλον τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεπληροφορική. Η ασύρματη τεχνολογία 5G σημαίνει ότι θα έχετε πιο γρήγορες λήψεις στο κινητό σας ή τον υπολογιστή σας (φανταστείτε να κατεβάζετε μια ταινία 4K σε δευτερόλεπτα και όχι σε λεπτά) και τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο εργασίας. Τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να διαβάζουν ζωντανά δεδομένα σε χάρτες και μεταφορικά μέσα. Η εξ αποστάσεως χειρουργική θα είναι δυνατή μέσω 5G, με τη διαθεσιμότητα σχεδόν στιγμιαίων δεδομένων και αναλύσεων. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού ρομπότ, επιτρέποντας στον χρήστη να αισθάνεται και να αγγίζει έναν συνομιλητή που βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά. Φυσικά, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες εφαρμογές: ηλεκτρονικό εμπόριο, συγκοινωνίες, χρηματικές συναλλαγές…

Όμως, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Απαιτούνται τεράστια συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης της πληροφορίας. Το 2020, τα Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) της Κίνας και οι τομείς 5G κατανάλωσαν 201 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh) ηλεκτρισμού,  ενέργεια περίπου ισοδύναμη με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Πεκίνου και του Σεντσέν μαζί. Την ίδια χρονιά, οι εκπομπές άνθρακα από την ψηφιακή υποδομή της Κίνας έφθασαν περίπου τους 123 εκατομμύρια τόνους. Αντίστοιχα, η κατανάλωση ρεύματος του τομέα πρόκειται να αυξηθεί κατά 300% μεταξύ 2020 και 2035. Με έναν τέτοιο ρυθμό, η όποια παραγωγή από ΑΠΕ για να καλύψει τη ζήτηση είναι αδύνατον να επιτευχθεί. Το ενεργειακό μίγμα που θα χρησιμοποιείται θα συνεχίσει να βασίζεται στον άνθρακα. Αυτό είναι ένα κλασσικό παράδειγμα του πώς η ανάπτυξη θα πρέπει να βλέπει το «αποτύπωμα» κάθε τομέα χωριστά, και ο κάθε τομέας να βρίσκει τις δικές του λύσεις. Ήδη η  Amazon είναι μια από τις εταιρείες που σκέφτονται να παράγουν τη δική τους «πράσινη ενέργεια», ανεξάρτητα δηλαδή από τις κρατικές προσπάθειες και τις δεσμεύσεις για τις εκπομπές.