Η μεγάλη πρόοδος στο project της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο ήταν μια από τις σημαντικές εξελίξεις του τρίτου τριμήνου του 2023, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Tελ Αβίβ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης (Trading Statement & Operational Update).

Το project αυτό εντάχθηκε στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCI) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκε επιδότηση της τάξης των 150 εκατ. ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας. «Τίθενται, έτσι, τα θεμέλια για την μετατροπή του ώριμου πετρελαϊκού πεδίου στον Πρίνου σε μια συναρπαστική επενδυτική ευκαιρία με προοπτικές ανάπτυξης».

Η πρώτη φάση του έργου προγραμματίζεται να λειτουργήσει από το 4ο τρίμηνο του 2025 με δυναμικότητα έως 1 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ ήδη η Energean έχει υπογράψει 8 μη δεσμευτικές συμφωνίες με βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής για την αποθήκευση CO2.

H εταιρεία επεσημαίνει την στρατηγική σημασία της θέσης του Πρίνου για την αποθήκευση CO2 από βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ότι ο ταμιευτήρας του θεωρείται ως ιδανικός για αυτήν την διαδικασία λόγω της δομής και του βάθους του. Προσδιόρισε, δε, μια σειρά από περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής, όπως:

-Την αποθήκευση, αντί για την εκπομπή CO2, από επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής με προφανές περιβαλλοντικό όφελος, αλλά και με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς η απουσία της δυνατότητας αποθήκευσης συνεπάγεται σημαντική αύξηση του κόστους συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας εκπομπών CO2, ιδίως από το 2027 και μετά.

-Την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 της Energean κατά περίπου 20% σε τοπικό επίπεδο.

-Την διασφάλιση της δραστηριότητας στον Κόλπο της Καβάλας για τα επόμενα 25 έτη.

-Την δημιουργία τεχνογνωσίας και θέσεων εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

-Την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και σπουδών για την νεολαία της περιοχής στον τόπο της.