H περίσσεια ενέργειας σε ώρες εκτός αιχμής και η διακοπτόμενη παροχή των AΠΕ απαιτούν τεχνολογίες αποθήκευσης. Εκτός από τις κλασσικές μπαταρίες και την υδροηλεκτρική ενέργεια, σήμερα εξετάζοντα νέες καινοτόμες έως και εξωτικές λύσεις.

Το Sun2Store, ένα σχέδιο αποθήκευσης θερμικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, και ένα έργο αποθήκευσης βαρυτικής ενέργειας εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ). Το ενδιαφέρον είναι ότι στην έρευνα και τα επιδεικτικά προγράμματα συμβάλλονται και ιδιώτες επενδυτές, όπως για παράδειγμα ο Bill Gates. Στο πρόγραμμα αυτό της ΕΤΕ (Τεχνική Υποστήριξη/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας) υποβλήθηκαν περισσότερες από 300 προτάσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση για την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.

Από τις προτάσεις αυτές, οι επτά που αφορούν έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, τεχνολογίες υδρογόνου, κατασκευή προηγμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.α θα λάβουν άμεσες ενισχύσεις της τάξεως του ενός εκ. ευρώ εκάστη, ενώ 15 που αφορούν σε «ευρείας κλίμακας projects” – άνω των 7,5 εκατ. ευρώ- θα λάβουν οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης των έργων. Επίσης εγκρίθηκαν άλλες 13 προτάσεις που περιλαμβάνουν τη χρήση αιολικής ενέργειας για τη ναυτιλία, παραγωγή «πράσινης» μεθανόλης και βιοαιθανόλης, την συνθετική κηροζίνη για τις αερομεταφορές τις κυψέλες καυσίμου για πλοία κ.α.

Το πρώτο σχέδιο που επιλέχθηκε για υποστήριξη από το πρόγραμμα PDA, το Sun2Store, προέρχεται από την Ισπανία και αφορά την αποθήκευση θερμικής ενέργειας 1με τη χρήση τεχνολογίας που ανέπτυξε η αμερικανική startup Malta Inc. Θα επιτρέπει την αποθήκευση ενέργειας διάρκειας 10 ωρών με τη χρήση της τεχνολογίας “pumped heat” που θα μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα, η οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύεται σε τήγμα άλατος. Ταυτόχρονα, το σύστημα παράγει ψυχρή ενέργεια η οποία αποθηκεύεται σε ειδικά κοντέϊνερς με ψυκτικό υγρό. Στη συνέχεια, τα δύο αποθηκευμένα είδη ενέργειας μετατρέπονται και πάλι σε ηλεκτρική. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από επενδυτές μεταξύ των οποίων και η Breakthrough Energy Ventures του Bill Gates.

Η δεύτερη πρόταση που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα PDA του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας είναι το project GraviSTORE το οποίο αφορά την κατασκευή ενός σταθμού 4-8 MW μέσα σε εγκαταλελειμμένο ορυχείο στην Κεντρική Ευρώπη. Υποβλήθηκε από τη startup Gravitricity η οποία ήδη παρουσίασε το καλοκαίρι στο Εδιμβούργο ένα πρότυπο 250kW. Τα αποτελέσματά του βρίσκονται τώρα σε φάση αποτίμησης από την ΕΤΕ και σε συνδυασμό με τον υπολογισμό των πιθανών τοπικών πηγών εσόδων θα διαμορφώσουν την αξιολόγηση εμπορικού ρίσκου για τη μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος.

Το project GraviSTORE λειτουργεί ανυψώνοντας βάρη μέσα από ένα βαθύ όρυγμα ορυχείου και απελευθερώνοντάς τα προκειμένου από την πτώση να παραχθεί ενέργεια. Εφόσον το σύστημα αναπτυχθεί ώστε να περιλαμβάνει πολλά ταυτόχρονα βάρη η απόδοσή του μπορεί να υπερβεί τις 25MWh.

Σχηματική απεικόνιση βαρυτικής αποθήκευσης. Η περίσσεια ενέργειας από ένα αιολικό πάρκο ή ένα συμβατικό σταθμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση βάρους, το οποίο στη συνέχεια, όταν πέφτει, μπορεί να αποδώσει ηλεκτρική ενέργεια μέσα από μια γεννήτρια. Πηγή Gravitricity.

Για το σκοπό αυτό, μηχανικοί της εταιρείας επισκέφθηκαν τον Οκτώβριο το εγκαταλελειμμένο ορυχείο Στάριτς της Τσεχίας, ενώ πρόκειται να εξετάσουν και άλλες υποψήφιες εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης τους ερχόμενους μήνες.

Η εταιρεία διερευνά, επίσης, την περίπτωση να κατασκευάσει εξαρχής ένα πηγάδι φρεάτιο σε κάποια από τις εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας και να συνδυάσει την αποθήκευση βαρυτικής ενέργειας με υδρογόνο ή/και με την διεποχιακή αποθήκευση θερμότητας.

Πηγή:https://www.energy-storage.news/european-investment-bank-supports-thermal-gravity-energy-storage