Η πορτογαλική Energias de Portugal (EPD) εγκαινίασε το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό έργο σε ταμιευτήρα νερού στην Ευρώπη στο Φράγμα Αλκουέβα στον ποταμό Γκουαντανά.

Περιλαμβάνει περίπου 12.000 πάνελ, θα έχει ισχύ 4MW και ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 7,5 GWh. Σε επόμενη φάση, το έργο θα επεκταθεί, καθώς η EPD εξασφάλισε χρηματοδότηση για την κατασκευή και δεύτερου πλωτού φωτοβολταϊκού ισχύος 70 MW. Το έργο αυτό θα καλύπτει περίπου 50 εκτάρια (500 στρέμματα) υδάτινης επιφάνειας, θα αποτελείται από 127,000 πάνελς, και με τη λειτουργία τους θα αποτρέπεται η εκπομπή 30.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα το χρόνο. Η χρηματοδότηση, της τάξεως  50 εκατ. ευρώ, έχει εξασφαλιστεί από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (κατά 95%).

Υπεύθυνη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τον σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παρακολούθηση του έργου είναι η  έδρα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Πανεπιστημίου της Εβόρα. Η EDP σημειώνει ότι το Alqueva θα γίνει ένα είδος «ζωντανού εργαστηρίου», επιτρέποντας να δοκιμαστεί η παράλληλη λειτουργία διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας όπως η  υδροηλεκτρική και η ηλιακή, με ταυτόχρονη χρήση μέσων μακροπρόθεσμης αποθήκευσης ενέργειας (άντληση) και βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης σε συσσωρευτές.

Οι συσσωρευτές, που θα χρησιμοποιούν ιόντα λιθίου, θα έχουν ισχύ 1 MW o καθένας, και χωρητικότητα αποθήκευσης περίπου 2 MWh, με την πιο τελευταία τεχνολογία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιείται αφενός για τη λειτουργία των αντλιοστασίων του φράγματος της τεχνητής λίμνης, και αφετέρου (το πλεόνασμα) θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες σε γειτονικές κοινότητες. Το φράγμα Αλκουέβα, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Δυτική Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο σύστημα τεχνητών λιμνών 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Φωτό : Πλωτό φωτοβολταϊκό 5 MW στην Πορτογαλία (Isigenere)