Πράσινη Νεοφυής Επιχείρηση της Χρονιάς ανακηρύχθηκε η Wattcrop στα φετινά βραβεία GREEN BRAND AWARDS που ανακοινώθηκαν στις 21 Μαρτίου.

Η βράβευση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς και της σημαντικής ανάπτυξης που έχει επιτύχει η εταιρεία στον τομέα τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2019 ως σήμερα. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 700ΜW αποθήκευσης και αποτελεί ένα σημαντικό παίκτη της εγχώριας αγοράς. Η προβλεπόμενη αξία του χαρτοφυλακίου μετά την κατασκευή σε σημερινούς όρους θα ξεπερνά τα €1,2 δισ.

Η Wattcrop, ως μια ελληνική πετυχημένη startup με έδρα την Πτολεμαΐδα, στηρίζει ενεργά την αποκέντρωση, υιοθετεί αυστηρά κριτήρια ESG και προστασίας του περιβάλλοντος, υιοθετεί την ψηφιοποίηση και δημιουργεί νέα εργαλεία ανάπτυξης έργων. Tο πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχει καταφέρει να συνδιαμορφώνει τις καλές πρακτικές στον τομέα και να θέτει κρίσιμα ζητήματα προς συζήτηση, μεταβάλλοντας ριζικά τις σημερινές μεθόδους ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Η επιτυχία αυτή επισφραγίστηκε με την εξαγορά της πλειοψηφίας της εταιρείας από τον παγκόσμιο χρηματοοικονομικό όμιλο Macquarie, η οποία αποφάσισε να συμμετέχει στην Wattcrop ως στρατηγικός επενδυτής.

«Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει  και την αναγνώριση που η εταιρεία μας λαμβάνει στην ελληνική αγορά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να διευρύνουμε τα όρια του εφικτού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Υπάτιος Μωυσιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Wattcrop. «Βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την αποστολή μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην πράσινη μετάβαση. Η επιτυχία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνδρομή των ανθρώπων μας οι οποίοι δουλεύουν με αφοσίωση και ενθουσιασμό για την επίτευξη του οράματος και των στόχων της εταιρείας».